Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat
Navigace: My reptiles > Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

 

Zde jsem pro vás připravila výčet některých herpetologických pojmů a zkratek.

Nemám v úmyslu vypisovat všechny pojmy, mým záměrem je vysvětlit pouze ty nejzákladnější, se kterými se můžete setkat takřka všude.

Sama v mých článcích mnohé herpetologické pojmy používám, tudíž vás stručně seznámím s těmi, na které zde jistě narazíte.

 

OZNAČENÍ POHLAVÍ

Často se můžete na nejrůznějších inzertních stránkách setkat s inzeráty typu "Prodám agamu vousatou 1,2" nebo "Prodám agamu vousatou 0,0,10"

V tomto případě se jedná o číselné označení pohlaví prodávaného zvířete.

 

1,0     = samec

0,1     = samice

0,0,1 = jedinec s neurčeným pohlavím

 

Uvedeme si několik příkladů, jak se tato označení používají v praxi:

1. Nabízím dva samce agamy vousaté: 2,0

2. Nabízím jednoho samce a tři samice agamy vousaté: 1,3

3. Nabízím dvě samice a pět mláďat s neučeným pohlavím: 0,2,5

 

ZKRATKY

NZ = narozen v zajetí

Příklad, jak se uvádí v praxi: NZ 8/2012

CITES = oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

 

POJMY

Adult/adultní = dospělý jedinec

Dominance = nadřazenost

Gravidita = březost

Hemipenis = párový rozmnožovací orgán

Herpetologie = vědní obor zabývající se plazy a obojživelníky

Hibernace = zimní spánek

Inkubace = líhnutí vajec

Kanibalismus = požírání jedinců vlastního druhu

Karapax = vrchní část krunýře želv

Kloaka = společný vývod trávicího, vylučovacího a rozmnožovacího ústrojí (kloaku mají všichni plazi)

Plastron = spodní část krunýře želv

Rachitida (rachitis) = křivice - odvápnění kostí

Retence vajec = zadržení vajec (samice má vejce stále v sobě a není schopná je naklást)

Sterilní = a) zvíře = neplodné, b) prostředí, nějaká věc = bez živých (choroboplodných) zárodků

Subadult/subadultní = polodospělý jedinec

Submisivita = podřízenost

Substrát = půda, podklad, na kterém se zvíře pohybuje a žije

Symptomy = příznaky (například u nějaké nemoci)

 

Obsáhlý herpetologický slovník naleznete zde.

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma