Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat
Navigace: My reptiles > Agama vousatá (Pogona vitticeps) > Dorozumívání

Dorozumívání

 

Agamy vousaté při vzájemné komunikaci využívají pestrou škálu projevů.

Mezi nejčastější projevy patří pokyvování hlavou, zčernání hrdelního laloku a mávání předními končetinami.

 

DOMINANTNÍ CHOVÁNÍ - POKYVOVÁNÍ HLAVOU, ZČERNÁNÍ HRDELNÍHO LALOKU

Pokyvování hlavou (nahoru a dolů) je nejběžnějším projevem dominantního - tedy nadřazeného - chování. Takovéto chování se objevuje ve většině případů u samců, mohou se ale taktéž objevit i dominantní samice.

Samci při pokyvování hlavou, a při vzrušení obecně, velmi často zbarvují svůj hrdelní lalok do černa - viz fotografie níže.

 

SUBMISIVNÍ CHOVÁNÍ - MÁVÁNÍ PŘEDNÍMI KONČETINAMI

Pomalým máváním předními končetinami dávají agamy najevo svou submisivitu, neboli podřízenost.

Tyto posunky značí dominantnějšímu jedinci to, že daná agama respektuje jeho postavení v hierarchii - je mu podřízená.

 

 

 

OBRANNÝ POSTOJ

Agama ho využívá jednak jako pasivní obranu před nepřáteli a jednak jako výhružku - například při potyčkách samců o teritorium.

Agama v rámci obranného postoje napřímí svůj hrdelní lalok, který přitom často vybarví do černa. K tomu dále může připojit výhružné otevírání tlamy.  Dalším obranným prvkem je, že agama do široka zploští své tělo a natočí ho na bok tak, aby vypadala větší. V krajním případě se agama nezdráhá kousnout.

 

Mladý jedinec s napřímeným hrdelním lalokem

 

Obranný - neboli výstražný - postoj agamy vousaté z volné přírody

Zdroj: quollmaster. Wild bearded dragon. In: YouTube [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z www: <http://www.youtube.com/watch?v=PYvA2EITxJE>

 

Souboj dvou samců z volné přírody

Zdroj: newageworld. Andy Holm Film music for Figthing Dragons. In: YouTube [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z www: <http://www.youtube.com/watch?v=_-437KASlLE>

 

Nemůžu také vynechat setkání agamy s mým oblíbencem Stevem Irwinem :)

Zdroj: Kevin BurtonBearded Dragon bites Steve Irwin on the Nose!. In: YouTube [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z www: <http://www.youtube.com/watch?v=4vwlyizMMtU>

 

NÁMLUVY

Samci při námluvách pokyvují v rychlém tempu hlavou se zčernalým hrdelním lalokem. K těmto signálům přidávají také rychlé údery předními končetinami o zem či švihání ocasem. Většinou kolem samice krouží, předvádí se a čekají na signály podřízení. Poté se samici zakousnou do zátylku a dojde ke spojení.

Jestliže je samice k páření připravená, dává tuto skutečnosti samci najevo pomalým táhlým pohybem hlavy nahoru a dolů a máváním předními končetinami.

 

Námluvy a páření

Zdroj: Ricks Reps. Bearded Dragons Mating. In: YouTube [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z www: <http://www.youtube.com/watch?v=ZPsg1Gmxx7g>

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma