Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat

UV záření

 

UV ZÁŘENÍ

 

UV, neboli ultrafialové záření, je elektromagnetické záření, jehož vlnová délka je kratší než viditelné světlo. Pro lidi je neviditelné, kdežto plazi jej vnímat dokáží. Přirozeným zdrojem UV záření je Slunce.

 

Dle vlnové délky se UV záření dělí do tří skupin:

1. UVA záření

- jedná se o dlouhovlnné záření (315 - 400 nm)

- tvoří kolem 95% UV záření dopadajícího na Zem

- má pozitivní vliv na psychiku, zbarvení a chování agam

- nepodílí se na syntéze vitamínu D

- je obsaženo v určité míře ve všech zdrojích světla

- agamám zajistíme UVA záření pomocí trubicové zářivky/zářivek nebo výbojky s vhodnou teplotou světla (barevné podání/teplota chromatičnosti), intenzitou světla (světelný tok) a indexem podání barev - více v článku Osvětlení

- agamy patří mezi heliofilní (což by se dalo přeložit jako sluncemilné) ještěry, pro jejichž vývoj je intenzivní osvětlení nezbytné

 

2. UVB

- středněvlnné záření (280 - 315 nm)

- pomocí něj probíhá v těle syntéza provitamínu D na vitamín D3. Ten hraje důležitou roli při vstřebávání vápníku, jeho uchování a využití. Samozřejmě má řadu dalších funkcí, pro nás je však stěžejní tato. Při nedostatku vitamínu D3 nedochází ke správné tvorbě kostí a tím pádem dochází u agam k rachitidě (křivici).

- při vystavování se slunečnímu záření (nebo jinému zdroji UVB záření) nemůže dojít k předávkování vitamínu D3. Plazi se s přebytkem dokáží vyrovnat pomocí přeměny na biologicky neaktivní látky.  Pozor, v případě, že budeme agamě podávat vitamín D3 uměle, existuje možnost předávkování. Zde mám na mysli podávání vitamínu pomocí různých tekutých preparátů, například prostřednictvím Combinalu (kapiček) AD3. Dávkování je velmi citlivé a pokud zvíře předávkujeme, může zemřít. Já tento způsob podávání vitamínu D3 považuji za nepřirozený a nezkušeným chovatelům jej určitě nedoporučuji.

- přístup k UVB záření agamám zajistíme prostřednictvím UVB výbojek či UVB kompaktních zářivek. Trubicové (lineární) zářivky s podílem UVB jsou pro agamy nedostačující

- zdroj UVB záření umístíme do terária

 

3. UVC

- krátkovlnné záření (kratší než 280 nm)

- je zadržováno ozónovou vrstvou

- jedná se o škodlivé záření, které je zdraví nebezpečné i v malých dávkách

- v praxi se používá v rámci desinfekce - k ničení bakterií, plísní, kvasnic a jiných mikroorganismů

 

ZDROJE UVB ZÁŘENÍ

 

V dnešní době trh nabízí spoustu zdrojů UVB záření.

Dělí se na:

1. UVB výbojky

2. kompaktní UVB zářivky

3. trubicové (lineární) zářivky s podílem UVB

Tyto UVB zdroje plazům v podstatě nahrazují sluneční záření. I ten nejlepší UVB zdroj se však slunci nemůže rovnat, proto můžete-li, dopřejte agamě v létě co nejvíce pobytu na přímém slunci.

 

1. UVB vysokotlakové výbojky

- jsou nejlepším zdrojem UVB záření. Dají se koupit již 35W výbojky Solar Raptor, nejsilnější jsou 300W výbojky Osram Ultra Vitalux.

- nevýhodou většiny výbojek je nutnost zakoupit i předřadník (což je přístroj, který výbojku rozsvěcuje a napájí střídavým proudem). Počáteční investice je tedy vyšší, ale rozhodně se vyplatí

- u výbojek je důležité dodržovat doporučenou vzdálenost od zvířete, uváděnou výrobcem. Každý výrobek má jinou doporučenou vzdálenost - hlavně v závislosti na watáži se může jednat o 20 až 55 cm

- výhodou oproti kompaktním UVB zářivkám je větší životnost, která se průměrně pohybuje kolem 4000 hodin svícení. Lampa tedy bude vydávat potřebné UVB záření minimálně rok provozu

- výbojky mají často výborné barevné podání, intenzitu světla a index podání barev

- výbojku nezakrývejte žádnými kryty (případně pouze kryty doporučenými výrobcem), nechte ji volně. V případě, že použijete jako kryt keramický květináč, drží se v něm veliké teplo a životnost výbojky se zkracuje

- výbojka může posloužit také jako jediný zdroj tepla, hraje zde však roli více faktorů jako například celková teplota v místnosti či velikost terária. Neplatí tedy automaticky, že vám vyhřeje terárium na potřebnou teplotu, ale ve většině případů to tak bývá

 

Doporučuji:

- Sun Lux UV 50 nebo 70W PAR 30 + předřadník

- Solar Raptor UVB 50 nebo 70W HID Flood + předřadník

 

UVB výbojka

 

Umístění v teráriu

 

2. Kompaktní UVB zářivky

- jelikož jsou agamy vousaté náročné na kvalitní osvětlení, nejsou pro ně kompaktní zářivky zrovna tou nejlepší volbou. Přesto je ale mohu doporučit do menších prostorů a odchoven

- nevydávají moc tepla - není je možné použít jako jediný zdroj tepla

- ve srovnání s UVB výbojkami jsou pořizovací náklady nižší, ovšem to platí i pokud bychom srovnávali kvalitu

- UVB záření vyzařují jen na malou vzdálenost, vhodná vzdálenost od zvířete je 10 cm

- životnost se pohybuje kolem 3/4 roku (maximálně rok), kdy se hodnota vyzařovaného UVB záření zmenší natolik, že je potřeba zářivku vyměnit

- pokud se rozhodnete pro kompaktní zářivku, je k ní potřeba pořídit také zdoj tepla (stačí obyčejná žárovka nebo výbojka) a zdroj světla (trubicová zářivka s vhodnou teplotou světla, intenzitou světla a indexem podání barev)

- kompaktní zářivku umisťujte hned vedle zdroje tepla

 

Doporučuji:

- Lucky Reptile Compact UV 23W

- Reptile UVB 150 25W (dříve Repti Glo 10.0) nebo Reptile UVB 200 25W

 

Kompaktní zářivka

 

3. Trubicové zářivky s podílem UVB záření

- nejslabší zdroje UVB záření

- pro agamy vousaté jsou jako jediný zdroj UVB záření nedostačující

 

Trubicová zářivka

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma