Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat

Stavba těla

 

TĚLO

Tělo agamy vousaté je pokryto šupinami a bodlinami (s výjimkou vyšlechtěných agam bez bodlin či šupin - leatherback, silkback).

Bodliny se táhnou od hlavy, podél břicha až k zadním končetinám.

 

Kresba břicha - černé flíčky (tuto kresbu nelze vidět především po řádném nahřátí agamy - břicho je poté čistě bílé)

 

Bodliny podél boku

 

 

HLAVA

Hlava agamy vousaté je veliká s trojúhlenikovitým tvarem, vybavená bodlinami.

Uprostřed na hlavě si lze všimnout jakési tečky. Jedná se o světločivný orgán, který se nazývá parietální oko. Říká se mu také "třetí oko". Tento orgán má světločivnou funkci, tzn. že podle agama něj dokáže vnímat intenzitu světla.

Příklad využití v praxi - jestliže se nad agamou ukáže predátor, agama vnímá jeho stín a může se tak s rychlostí schovat.

 

 

TLAMA

Tlama agamy vousaté je široká, vybavená řadou menších zoubků.

Kousnutí dospělé agamy může být bolestivé.

Jazyk není rozeklaný.

Otevíráním tlamy se agama ve většině případů chladí.

 

 

UŠI - SLUCH

Na obou stranách hlavy má agama oválné úšní otvory.

Agamy mají vnější ušní bubínek - v úšních otvorech si lze všimnout jemné blanky.

Sluch má jako většina dalších ještěrů velmi dobrý. 

 

 

HRDELNÍ LALOK

Hrdelní lalok agamy vousaté je naprosto okouzlující. Podle svých "vousů" také dostala jméno.

FUNKCE:

1. napřímení v rámci obranného postoje spolu se zploštěním těla - účelem je zastrašit nepřítele

2. ukázování dominantního postavení - zčernání laloku a pokyvování hlavou

 

Napřímený lalok u mladého jedince

 

Lalok "v klidové" fázi

 

Zčernalý lalok při vzrušení (stejný jedinec jako na předchozí fotografii)

 

Samička při protahování laloku

KONČETINY

Končetiny jsou svalnaté, zakončené ostrými drápy, přizpůsobeny životu v pouštích a polopouštích.

Drápy samozřejmě nestříháme, ani nepilujeme. Agamy si je brousí automaticky, jestliže mají v teráriu kameny nebo jiné plochy s drsným povrchem. Drápy potřebují ke šplhání.

 

 

KLOAKA

Agamy vousaté mají kloaku, což je společný vývod trávicího, vylučovacího a pohlavního ústrojí.

 

JACOBSONŮV ORGÁN

Jedná se o významný smyslový orgán, který je jistě vhodné zmínit.

Tento orgán je umístěn v horním patře (v tlamě).

Jeho prostřednictvím agamy vnímají pachy a chutě přenesené špičkou jazyka. Funguje to tak, že při vysunutí jazyka z tlamy se na jeho povrch zachytí molekuly pachů a ty jsou následně po zasunutí jazyka zpět do tlamy přeneseny do Jacobsonova orgánu. Následuje vyhodnocení pachů.

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma