Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat

Potrava

 

Chameleon jemenský se řadí mezi všežravce, přičemž hlavní složku potravy tvoří složka živočišná.

Rostlinná složka potravy hraje pouze doplňkovou roli.

 

ŽIVOČIŠNÁ SLOŽKA POTRAVY

 

Živočišnou složku potravy mohou tvořit cvrčci, švábi, sarančata, kobylky či jiný smýkaný hmyz.

Krmný hmyz podáváme chameleonovi vždy živý. O mrtvý ve většině případů nejeví zájem.

Strava by neměla být monotónní. Jestliže používáme jako hlavní krmivo cvrčky, dopřejeme chameleonovi čas od času šváby či sarančata a naopak.

 

1. CVRČCI

Mezi nejčastější druhy cvrčků používaných ke krmení, patří cvrček stepní/banánový (Gryllus assimilis) a cvrček domácí (Acheta domestica).

Cvrčky je zapotřebí řádně krmit a poskytnout jim možnost doplnění pitného režimu. Jejich stravu bychom měli doplňovat o nejrůznější ovoce, zeleninu a luční rostliny, jakožto zdroje cenných vitamínů. Poté máme jistotu, že se chameleonovi dostane kvalitního výživného krmiva.

Dále bychom měli cvrčky před zkrmením obalit ve vitamínech a minerálech (viz článek Vitamíny a minerály).

Cvrčky můžeme vypustit volně do terária. Chameleon si je již najde a uloví.

Chovu cvrčků jsem věnovala samostatnou rubriku s názvem Krmný hmyz. Najdete zde například popis jednotlivých druhů či návod na chov.

2. ŠVÁBI

Existuje mnoho druhů švábů, přičemž špatnou pověst si získali především díky druhům jako je rus domácí či šváb obecný.

Ke zkrmování je nejčastěji využíván šváb argentinský (Blaptica dubia) a šváb turkistánský (Shelfordella tartara) a jsou velmi kvalitním krmivem.

Oproti cvrčkům neskáčou a necvrkají, což je jistě jejich výhodou.

Jelikož se švábi umí během chvilky zahrabat do substrátu, nedoporučuji jejich volné vypouštění do terária. Dobré je umístit do větví v teráriu vyšší plastovou či skleněnou misku, do které se švábi následně vloží. Případně jimi můžete chameleona krmit také z pinzety.

Stejně jako cvrčci, by měli být švábi řádně krmeni, a rovněž by se měli před podáním chameleonovi obalit ve vitamínech a minerálech.

 

3. SARANČATA, KOBYLKY A JINÝ SMÝKANÝ HMYZ

Pro zpestření potravy můžeme chameleonovi zakoupit také sarančata. Pro zajímavost - sarančata mají červeně zbarvené tukové kapénky, které lze následně objevit v trusu chameleona. Na první pohled se poté může zdát, že je v trusu obsažena krev.

V létě můžeme chodit smýkat hmyz na louku. Lze chytat kobylky, cvrčky, sarančata, chroustky, dokonce i motýly, mouchy a podobně. Důležité je nechytat hmyz na loukách ošetřených chemickými postřiky! Ne každý hmyz je ovšem pro agamu vhodný, četla jsem například článek o nevhodnosti světlušek, které mohou agamě způsobit vážné zdravotní potíže - kvůli toxinům, které obsahují. Při podávání smýkaného hmyzu je tedy dobré držet se toho, co známe - kobylek a sarančat.

 

4. LARVY POTEMNÍKA MOUČENÉHO (MOUČNÍ ČERVI)

Z hlediska dlouhodobého podávání jde o nevhodnou potravu.

Mouční červi obsahují špatně stravitelné části, jako je například jejich "kůže", nejsou vydatní na vápník a jsou tuční.

Při dlouhodobějším podávání mohou způsobovat zácpu.

Pro chameleony jsou larvy potemníka moučeného pochotkou, proto jim je můžeme vzácně dopřát jako pamlsek.

ROSTLINNÁ SLOŽKA POTRAVY

 

Rostlinná složka tvoří doplňkovou část potravy a je přirozeným zdrojem vitamínů a vlákniny.

Jednou za týden můžeme chameleonovi nabídnout pampeliškový list či květ, jetel nebo v zimě kousek pekingského zelí. Někteří chameleoni však rostlinnou složku odmítají, záleží vždy na konkrétním jedinci.

Mláďata preferují stravu živočišnou, některé literární zdroje uvádí, že u dospělých chameleonů tvoří rostlinná složka až 10% potravy.

Jestliže mají v přírodě chameleoni nedostatek vody, doplňují si ji především požíráním nejrůznějších listů.

 

OVOCE

Ovoce podáváme výjimečně (maximálně 1x měsíčně) jako pamlsek.

Chameleoni jsou hmyzožravci, nikoliv býložravci, kteří v přírodě ovoce běžně nepojídají. Vitamíny, které ovoce obsahuje, získávají prostřednictvím hmyzu. Hmyz se v přírodě živí různorodými ovocnými plody bohatými na vitamíny, které natráví a stává se tak sám o sobě jejich cenným zdrojem. Chameleonovi, který takovýto hmyz pozře, se poté dostanou veškeré potřebné živiny. Přestože mnohým chameleonům ovoce velmi chutná, jeho nadměrné podávání je pro ně nepřirozené.

Chameleonovi můžeme nabídnout plátek jablka, hrušky, banánu, melounu nebo například meruňky.

Při nadměrném podávání ovoce může u chameleona docházet například k zažívacím potížím (průjmy) či k odvápnění.

 

PITNÝ REŽIM

 

Přísun vody chameleonovi zajistíme pravidelným rosením celého terária, lehce můžeme porosit i jeho tlamu. K rosení lze použít klasický rozprašovač na květiny.

Chameleoni pijí olizováním kapiček vody ze svého okolí - z listů, větví i skla.

Obecně pijí více mláďata, rovněž samice po snůšce potřebují zvýšený příjem tekutin.

U mláďat rosíme 1x denně, zhruba od půl roku již stačí rosit obden a u dospělého chameleona 3x týdně.

Chameleon se může naučit pít také z kapátka.

Dehydratovaného chameleona lze nejčastěji poznat dle zapadlých očí (ty však mohou být zapadlé i z důsledku zdravotních potíží).

ČETNOST KRMENÍ

 

Mládata

Mláďata v krmení neomezujeme. Živiny investují do vývoje, kdy nejvíce rostou do jednoho roku života. Poté už jen velmi málo.

Dáváme jim tolik cvrčků, kolik sežerou. Velikost krmeného hmyzu by měla odpovídat zhruba šířce chameleonovy tlamičky.

Mláďata denně sežerou průměrně 15-20 kusů hmyzu (dle velikosti).

V případě, že chováme mládě ve větším teráriu, můžeme mu do horních větví umístit krmítko. V opačném případě by mohlo mít s lovem hmyzu ve velkém prostoru problémy. Jako krmítko lze použít jakoukoliv plastovou misku s hladkými stěnami o výšce alespoň 10 cm. Do takového krmítka můžeme následně podávat veškerý krmný hmyz.

 

Dospělí jedinci

S dospíváním začínáme krmnou dávku snižovat.

Dospělé jedince (od jednoho roku života) stačí krmit obden, zhruba 7-10ti kusy hmyzu.

Krmení samozřejmě přizpůsobujeme na základě celkové stavu chameleona.

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma