Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat
Navigace: My reptiles > Chameleon jemenský (Ch. calyptratus) > Zdravotní problémy

Zdravotní problémy

 

V tomto článku se vám pokusím přiblížit zdravotní problémy, se kterými se mohou chameleoni potýkat.

Zaměřím se na ty nejčastější, na jejich projevy, příčinydůsledky, prevenci a v některých případech na následný postup.

PREVENCE je ze všech bodů nejdůležitější a tvoří předpoklad úspěšného chovu.

 

Jestliže chameleon vykazuje výrazné změny v chování, vzhledu, barvě či úbytku hmotnosti, bude za tím s největší pravděpodobnostní nějaký zdravotní problém. V takovémto případě je zapotřebí zvážit, zda nepochybil chovatel v důsledku nevhodných podmínek pro chov (nevhodné teploty v teráriu, špatné osvětlení, absence UVB záření...). Tyto nedostatky či chyby je potřeba ihned napravit. Problém poté může odeznít (v případě, že se nejedná o nic nevratného jako je například křivice). Jestliže podmínky chovu odpovídají požadavkům a zdravotní problémy chameleona stále neopouštějí, je na místě navštívit veterináře. Zde bych určitě vyhledala nějakého specialistu na plazy.

 

V tomto článku budu věnovat pozornost následujícím zdravotním problémům:

1. Stres

2. Křivice/rachitida

3. Nežravost

4. Zácpa

5. Průjem

6. Dehydratace

7. Chybné střílení jazykem

8. Poranění (popáleniny)

9. Špatně svlečená kůže

10. Zadržení snůšky - vajec

11. Infekční onemocnění (infekce dýchacích cest)

12. Parazité (vnitřní, vnější)

13. Problémy s očima

14. Výhřez kloaky, hemipenisů

 

Jednotlivé probémy mohou mít řadu projevů, příčin i důsledků - v článku se snažím popsat ty nejbežnější z nich.

 

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ NEVHODNOU PÉČÍ

Za nevhodnou péči považuji:

a) nevhodně zařízené terárium (příliš vysoké/nízké teploty, absence UVB záření, příliš vysoká vlhkost, špatné větrání, špatná velikost terária...)

b) nevhodná péče o samotné zvíře (nedostatečný přísun vitamínů, vápníku, nedostatek pitného režimu, přílišná manipulace se zvířete - jeho stresování...)

 

Dovolím si tvrdit, že na zdravotní problémy způsobené nevhodnou péčí doplácí chameleoni nejčastěji. 

 

STRES

Projevy:

Chameleoni jsou zvířata náchylná na stres.

Stres se u nich může projevovat tmavým zbarvením, nafukováním, zaujímáním obranného postoje, nebo naopak schováváním se.

Příčiny:

Nejčastější příčinou stresu je přílišná manipulace se zvířetem.

Každý, kdo si pořizuje chameleona, musí myslet na to, že se nejedná o zvíře, které lidský kontakt zrovna ocení. Chameleon je nejraději sám, ve svém teritoriu.

Další příčinou stresu může být výhled na jiné druhy plazů (větší ještěři, hadi apod.).

Na stres mohou trpět především nově zakoupení jedinci (změna prostředí je pro každého plaza stresující záležitostí) a mláďata při přílišné manipulaci.

Jednou z příčin stresu může být také špatně zařízené terárium či sdílení terária s jiným chameleonem.

Důsledky:

Nežravost, apatie, hubnutí, omezení růstu, v nejhorším případě úmrtí.

Prevence:

S mláďaty manipulujeme minimálně, zvláště pokud se jedná o nově zakoupené jedince. Chameleona musíme nechat v novém prostředí vždy aklimatizovat.

Pokud chameleonovi způsobuje stres výhled na jiné druhy plazů, tento výhled mu znemožníme.

 

KŘIVICE neboli RACHITIDA

U chameleonů s nevhodnou péčí se bohužel jedná o častý problém.

Projevy:

Velmi slabé, případně třesoucích se končetiny, kosti se křiví, později se mohou dokonce i lámat a otékat.

Příčiny:

Nejčastěji nedostatek vápníku a vitamínu D3.

Důsledky:

Deformace kostí, ochrnutí, zlomeniny, v nejhorším případě úmrtí.

Deformace jsou již nevratné, proto je důležité dbát na správnou prevenci.

Prevence:

Pravidelně obalovat krmný hmyz ve vitamínech a vápníku.

Zajistit chameleonovi přístup k UVB záření.

 

NEŽRAVOST

Projevy:

Chameleon odmítá potravu, může být apatický.

Příčiny:

Příčin může být celá řada.

Nejčastější příčiny: stres, parazité, špatné teploty v teráriu, špatné osvětlení terária, nevhodná velikost krmného hmyzu (například příliš veliký cvrček pro mládě)...

Důsledky:

Hubnutí, apatie, špatný růst, v nejhorším případě úmrtí.

Prevence:

 Po zakoupení nového jedince nežravost nemusí značit zdravotní potíže. Chameleon pouze potřebuje čas na aklimatizaci, na přizpůsobení se novým podmínkám. Nově zakoupené jedince necháme v naprostém klidu.

Základní prevencí je nastavení vhodných podmínek chovu.

  

ZÁCPA

Projevy:

Chameleon nekálel cca déle jak 10 dní (v případě dospělého jedince).

Břicho chameleona může být nafouklé, na pohmat může být cítit usazený trus.

Příčiny:

Dehydratace, nevhodné teploty v teráriu, ucápní střev (z důsledku používání nevhodného substrátu), nevhodná potrava...

Důsledky:

Apatie, nežravost, poškození vnitřních orgánů...

Prevence:

Pravidelný pitný režim, vhodné teploty v teráriu, využívání vhodného substrátu...

Postup:

Chameleonovi můžeme udělat zhruba na 10 minut koupel ve vlažné vodě, přitom mu jemně namasírovat bříško.

Pokud koupel nepomůže, můžeme chameleonovi druhý den dát kapičku olivového oleje, který umožní hladší průchod trusu střevem.

Jako poslední možnost lze zvolit klystýr - pouze pro zkušenější chovatele.

 

PRŮJEM

Projevy:

Vodnatý či kašovitý trus.

Příčiny:

Parazité, nevhodná potrava, hypervitaminóza (předávkování, především vitamínem A)...

Průjem se může objevit také například po podání ovoce.

Důsledky:

Nebezpečí spočívá především v tom, že v důsledku průjmu dochází k odvodnění chameleona.

Postup:

Dostatečně chameleona zavodnit.

Jestliže průjem trvá více dní, je potřeba trus zanést k veterináři na rozbor.

 

DEHYDRATACE 

Projevy:

Dehydratace se nejčastěji projevuje zapadlýma očima (byť mohou zapadlé oči značit i jiný zdravotní problém).

Příčiny:

Nedostatek tekutin.

Důsledky:

Zácpa, apatie, podrážděnost, selhávání cílových orgánů...

Prevence:

Zajištění pravidelného pitného režimu - porosením terária či napojením z kapátka.

 

CHYBNÉ STŘÍLENÍ JAZYKEM 

Projevy:

Jazyk je ochablý, chameleon nedokáže polapit krmný hmyz, chameleon nedokáže jazyk vystřelit, jazyk je povytažený z tlamy.

Příčiny:

Příčin může být opět několik: špatně osvětlené terárium, poškozená jazylka (například následkem špatné manipulace), nedostatek vitamínů (avitaminóza), předávkování vitamíny (hypervitaminóza), nedostatek minerálů...

Důsledky:

Jestliže chameleon nedokáže ulovit hmyz, hrozí mu hladovění a v nejhorším případě úmrtí s tím spojené.

Prevence:

Mít dostatečně osvětlené terárium, pravidelně podávat vitamíny a minerály, být v rámci manipulace s chameleonem opatrný (nesmí dojít k poškození jazylky).

 

 PORANĚNÍ 

Jestliže dojde k fyzickému poranění, je ho zapotřebí ihned vydezinfikovat pomocí nějakého roztoku (například Betadine). Následně lze použít po konzultaci s veterinářem nějakou hojivou mast.

V opačném případě by mohlo dojít k zánětu poraněného místa, k infekci.

V případě vážných poranění vyhledáme vždy veterináře.

 

POPÁLENINY

Projevy:

Popáleniny se týkají nejčastěji přilby, poté také páteře. Mohou na ní být "fleky", může být spálená až do masa, zčernalá.

Příčiny:

Nevhodně zajištěná výhřevná lampa.

Chameleon má posunutý práh bolesti, popálení často zaznamená až když je pozdě.

Příčinou mohou být nízké teploty v teráriu - aby se chameleon co nejlépe vyhřál, "natlačí" se co nejblíže k výhřevné lampě a jestliže k ní má přístup na krátkou vzdálenost, dojde k popálení.

Důsledky:

Do neléčené popáleniny se může dostat infekce, zánět.

Prevence:

Udržovat v teráriu potřebný teplotní gradient.

Umístit a zaopatřit výhřevnou žárovku tak, aby se o ni chameleon nemohl popálit.

Postup:

Vážnější popálení zkonzultovat s veterinářem, často je zapotřebí nasadit antibiotika.

  

ŠPATNĚ SVLEČENÁ KŮŽE

Projevy:

Kůže může být na některých místech nesvlečená, dokonce i ve více vrstvách.

Nesvlečená kůže je šedé barvy, může být ztvrdlá.

Příčiny:

Jedna z příčin může být nízká vzdušná vlhkost, nedostatek vitamínů, nízké teploty v teráriu či parazité.

Důsledky:

Pokud zůstane nesvlečená kůže například na ocasu či prstech, dané místo začne přiškrcovat, následkem čehož může dojít k odumření tohoto místa.

Pozornost je potřeba věnovat také slveku očí.

Prevence:

Pravidelně rosit terárium (zajistit tak optimální vzdušnou vlhkost), podávat vitamíny a minerály, zajistit v teráriu potřebné teploty.

Postup:

Jestliže je kůže příliš tvrdá, chameleona můžeme ponořit do vlažné vody do doby, než zvláční (zhruba na 10 minut). Poté můžeme kůži opatrně odstranit (například nehtem či pinzetou).

 

ZADRŽENÍ SNŮŠKY - VAJEC   

Projevy:

Samice nemůže vejce vyklást, "trousí" vejce po teráriu, nevyklade je najednou.

Příčiny:

Nedostatečný věk samice, nevhodně připravené kladiště/absence kladiště, samice ve špatné kondici/ve špatném zdravotním stavu, nedostatek vitamínů/vápníku, stres, někdy může být příčinou také neoplodněná snůška (špatně tvarovaná, slepená vejce...).

Důsledky:

Často dochází k úmrtí.

Prevence:

Připouštět pouze pohlavně dospělé samice, zajistit vhodné kladiště, o samici před snůškou (i po snůšce) náležitě pečovat - zajistit výživnou potravu, pravidelný pitný režim, dostatek vitamínů a především vápníku, přístup k UVB záření.

Postup:

Postup zkonzultovat s veterinářem.

Nejprve se většinou volí injekce oxytocinu, který napomůže k vykladení vajec.

Jestliže injekce nestačí, je zapotřebí přistoupit k chirurgickému vyjmutí vajec.

 

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

 

INFEKCE DÝCHACÍCH CEST

Projevy:

Chameleon těžce dýchá, sípe u toho, zaklání hlavu nahoru.

Příčiny:

Jednou z příčin může být přílišná vzdušná vlhkost, špatné větrání, zatuchlý vzduch v teráriu.

Důsledky:

Často dochází k úmrtí.

Prevence:

Především zajistit správnou cirkulaci vzduchu v teráriu, nepřehánět četnost rosení.

Postup:

Navštívit veterináře - léčba probíhá pomocí antibiotik.

   

PARAZITÉ  

1. VNITŘNÍ PARAZITÉ

Mezi nejčastější vnitřní parazity patří kokcidie, tasemnice, škrkavky, hlístnice či kapilárie.

Projevy:

Vnitřní parazity můžeme ve většině případů poznat podle trusu. Jestliže má trus delší dobu nezdravou konzistenci, barvu či zápach, je ho vhodné přinést k veterináři na parazitární rozbor.

Mezi další projevy patří nadměrné hubnutí či tloustnutí, nechuť k jídlu, apatie, nepřirozeně nafouklé břicho/vyhublost, průjem, zácpa, krev v trusu, zvracení...

Příčiny:

Nejčastější příčinou je nehygieničnost chovu.

Důsledky:

Zde záleží na typu parazitu, vždy je narušen imunitní systém chameleona.

Mnoho parazitů ubírá chameleonovi živiny, mohou způsobovat špatné fungování střev, způsobit infekce a záněty. V nejhorším případě může dojít k úmrtí chameleona.

Prevence:

Dodržovat hygienu (týkající se pomůcek, sběru trusu, výměny substrátu apod.)

Postup:

V případě podezření zaslat trus na parazitární rozbor, léčbu zkonzultovat s veterinářem.

 

Kokcidióza

Jedná se o parazitární onemocnění způsobené kokcidiemi, které bývá u chameleonů nejčastější.

Kokcidióza má mnoho druhů, u chameleonů jemenských se nejčastěji jedná o druh Isospora jaracimrmani.

Jedná se o parazity napadající trávicí trakt.

Onemocnění je nakažlivé a mívá ho poměrně dost chamelonů (nemusí se vždy projevit -> nemusí zvířeti škodit, přestože jej má).

Projevy:

Z počátku se výše zmíněný druh kokcidiózy nemusí vůbec projevit, majitel si tedy nemusí být tohoto onecmonění vědom. Může se projevit teprve při zvýšené zátěži zvířete - při stresu nebo při oslabení organismu.

Projevit se může hubnutím zvířete (přestože žere), problémy s růstem, průjmy (i kravavými)...

Důsledky:

V nejhorším případě může dojít k úmrtí zvířete.

Postup:

Při podezření na parazitární onemocnění zaslat čerstvý trus na rozbor, léčbu stanoví veterinář.

 

2. VNĚJŠÍ PARAZITÉ

Mezi nejčastější vnější parazity patří roztoči a klíšťata.

Projevy:

Tito parazité jsou viditelní pouhým okem.

Parazité jsou na chameleonovi "přisátí" a pijí mu krev.

Chameleon si může například neustále otírat určitou část těla o větve – drbat se.

Důsledky:

Parazité připravují chameleona o drahocennou krev, mohou mu do těla vpravit infekci.

Postup:

Jestliže se již parazité u chameleona projevili, je potřeba celé terárium včetně vybavení vydezinfikovat (například v případě roztočů).

Postup je vždy vhodné zkonzultovat s veterinářem.

Mnohé parazity lze odstranit mechanicky - klíště například vyvykláním (dané místo je následně zapotřebí ošetřit desinfekcí).

 
PROBLÉMY S OČIMA

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem chameleona. Zaslouží si tedy chovatelovu patřičnou pozornost.

Projevy:

Oči chameleona se mohou potýkat s řadou problémů. Projevovat se mohou především otoky, zčervenání, zavírání očí, hnisání, otírání a škrábání oka o větve, nedovírání oka...

Příčiny:

Infekce, špatné osvětlení terária (nevhodné zářivky apod.), poranění, zánět (způsobený bakteriemi...), nečistota v oku (substrát apod.), špatně svlečené oko...

Důsledky:

V nejhorším případě může dojít k oslepnutí.

Postup:

Oko lze propláchnout borovou vodou či Opthalmem, což by mělo vyplavit případné nečistoty a zavlhčit oko.

Následně je potřebné zkonzultovat daný problém a postup s veterinářem.

 

VÝHŘEZ KLOAKY, HEMIPENISŮ

Projevy:

Chameleonovi vyhřezne prokrvená kloaka, u samců mohou vyhřeznout hemipenisy.

Příčiny:

Hlavní příčinou bývá nesprávná strava, která chameleonovi často způsobuje zácpu. Chameleon musí intenzivně tlačit, v důsledku čehož může dojít k vyhřeznutí.

Důsledky:

Jestliže nedojde k včasnému zákroku, orgánu hrozí vysychání, infekce, v nejhorším případě také odumření - nekróza. Pokud by byl hemipenis vyhřezlý příliš dlouho, případně by se tento problém opakoval, s největší pravděpodobností jej bude potřeba amputovat.

Postup:

Ihned vyhledat veterinární pomoc.

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma