Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat

UV záření

 

UV ZÁŘENÍ

 

UV, neboli ultrafialové záření, je elektromagnetické záření, jehož vlnová délka je kratší než viditelné světlo. Pro lidi je neviditelné, kdežto plazi jej vnímat dokáží. Přirozeným zdrojem UV záření je Slunce.

 

Dle vlnové délky se UV záření dělí do tří skupin:

1. UVA záření

- jedná se o dlouhovlnné záření (315 - 400 nm)

- tvoří kolem 95% UV záření dopadajícího na Zem

- má pozitivní vliv na psychiku, zbarvení a chování chameleonů

- nepodílí se na syntéze vitamínu D

- je obsaženo v určité míře ve všech zdrojích světla

- chameleonům zajistíme UVA záření pomocí výbojky, trubicové zářivky nebo kompaktní žárovky s vhodnou teplotou světla (barevné podání/teplota chromatičnosti), intenzitou světla (světelný tok) a indexem podání barev - více v článku Osvětlení

 

2. UVB

- středněvlnné záření (280 - 315 nm)

- pomocí něj probíhá v těle syntéza provitamínu D na vitamín D3Ten hraje důležitou roli při vstřebávání vápníku, jeho uchování a využití. Samozřejmě má řadu dalších funkcí, pro nás je však stěžejní tato. Při nedostatku vitamínu D3 nedochází ke správné tvorbě kostí a tím pádem dochází u chameleonů k rachitidě (křivici).

- při vystavování se slunečnímu záření (nebo jinému zdroji UVB záření) nemůže dojít k předávkování vitamínu D3. Plazi se s přebytkem dokáží vyrovnat pomocí přeměny na biologicky neaktivní látky.  Pozor, v případě, že budeme chameleonovi podávat vitamín D3 uměle, existuje možnost předávkování. Zde mám na mysli podávání vitamínu pomocí různých tekutých preparátů, například prostřednictvím Combinalu (kapiček) AD3. Dávkování je velmi citlivé a pokud zvíře předávkujeme, může zemřít. Já tento způsob podávání vitamínu D3 považuji za nepřirozený a nezkušeným chovatelům jej určitě nedoporučuji.

- přístup k UVB záření chameleonům zajistíme prostřednictvím UVB výbojek či kompaktních UVB zářivek

- UVB záření neprochází přes sklo- zdroj UVB záření je tedy potřeba umístit buď do terária (v případě kompaktních žárovek), nebo nad terárium - nad větrací otvor opatřený pletivem (v případě výbojek)

 

3. UVC

- krátkovlnné záření (kratší než 280 nm)

- je zadržováno ozónovou vrstvou

- jedná se o škodlivé záření, které je zdraví nebezpečné i v malých dávkách

- v praxi se používá v rámci desinfekce - k ničení bakterií, plísní, kvasnic a jiných mikroorganismů

 

ZDROJE UVB ZÁŘENÍ

 

V dnešní době trh nabízí spoustu zdrojů UVB záření.

Dělí se na:

1. UVB vysokotlakové výbojky

2. kompaktní UVB zářivky

3. trubicové (lineární) zářivky s podílem UVB

Tyto UVB zdroje plazům v podstatě nahrazují sluneční záření. I ten nejlepší UVB zdroj se však slunci nemůže rovnat, proto můžete-li, dopřejte chameleonovi v létě co nejvíce pobytu na přímém slunci. V případě, že disponujete zahradou či balkónem, můžete chameleonovi postavit venkovní voliéru. V bytových podmínkách mu lze dopřát slunění u otevřeného okna, opatřeného sítí proti hmyzu. Pokud chameleona necháváte slunit, nesmíte mu zapomenout dát možnost se ukrýt do stínu.

 

1. UVB vysokotlakové výbojky

- jsou nejlepším zdrojem UVB záření. Dají se koupit již 35W výbojky Solar Raptor, nejsilnější jsou 300W výbojky Osram Ultra Vitalux.

- nevýhodou většiny výbojek je nutnost zakoupit i předřadník (což je přístroj, který výbojku rozsvěcuje a napájí střídavým proudem). Počáteční investice je tedy vyšší, ale rozhodně se vyplatí

- u výbojek je důležité dodržovat doporučenou vzdálenost od zvířete, uváděnou výrobcem. Každý výrobek má jinou doporučenou vzdálenost - hlavně v závislosti na watáži se může jednat o 20 až 55 cm

- výhodou oproti kompaktním zářivkám je větší životnost, která se průměrně pohybuje kolem 4000 hodin svícení. Lampa tedy bude vydávat potřebné UVB záření minimálně rok provozu

- výkonné výbojky dokáží terárium situované na výšku i dobře prosvětlit (často mají výborné barevné podání, intenzitu světla a index podání barev), proto nemusíme k osvětlení takovýchto prostorů používat další trubicové (linerární) zářivky.

- výbojku nezakrývejte žádnými kryty (případně pouze kryty doporučenými výrobcem), nechte ji volně. V případě, že použijete jako kryt keramický květináč, drží se v něm veliké teplo a životnost výbojky se zkracuje

- výbojku u chameleona umístíme nad terárium - nad větrací otvor opatřený pletivem (nad sklo výbojku nikdy neumisťujte - přes sklo UVB záření neprochází). Čím větší jsou oka v pletivu, tím lépe, pletivo vždy část UVB záření odfiltruje. Takovéto výbojky je ale téměř nemožné používat v teráriu (vzhledem k doporučeným vzdálenostem či množství tepla, které vyzařují).  I přes ztráty z důsledku odfiltrování však chameleon dostane vše potřené, můžu potvrdit skvělé výsledky - převážně u samic - snůšky, vitalita... (viditelné rozdíly oproti používání UVB kompaktů uvnitř terára)

- výbojka může posloužit také jako jediný zdroj tepla, hraje zde však roli více faktorů jako například celková teplota v místnosti či velikost terária. Neplatí tedy automaticky, že vám výbojka vyhřeje terárium na potřebnou teplotu, ale ve většině případů to tak bývá. V jednom zdroji tak můžete mít obsaženy všechny tři složky - zdroj tepla, zdroj UVB záření i zdroj světla

 

Doporučuji:

- Sun Lux UV 70W PAR 30 + předřadník

- Solar Raptor UVB 70W HID Flood + předřadník

 

UVB výbojka

 

Umístění výbojky nad teráriem

 

2. Kompaktní UVB zářivky

- tyto zářivky mohu doporučit do menších prostorů, jelikož nevydávají moc tepla (nedají se využít jako jediný zdroj tepla)

- ve srovnání s výbojkami jsou pořizovací náklady nižší, ovšem to platí i pokud bychom srovnávali kvalitu

- UVB záření vyzařují jen na malou vzdálenost, vhodná vzdálenost od zvířete je 10 cm. Nad 10 cm hodnoty UVB záření rychle klesají, pod 10 cm naopak zvíře dostane příliš velkou "dávku" záření (kupříkladu pokud bude mít chameleon přístup k silnější zářivce až do bezprostřední blízkosti, mohou se objevit problémy s očima)

- životnost se pohybuje kolem 3/4 roku (maximálně rok), kdy se hodnota vyzařovaného UVB záření zmenší natolik, že je potřeba zářivku vyměnit

- pokud se rozhodnete pro kompaktní UVB zářivku, je k ní potřeba pořídit také zdoj tepla (stačí obyčejná žárovka) a zdroj světla (trubicová zářivka nebo kompaktní zářivka s vhodnou teplotou světla, intenzitou světla a indexem podání barev)

- kompaktní zářivku lze umístit nad terárium (nad pletivo) - výhodou je to, že chameleonovi neubere v teráriu prostor; ale také do terária - výhodou je větší efektivita, jelikož pletivo vždy část UVB záření odfiltruje

 

Doporučuji:

- Lucky Reptile Compact UV 23W

- Reptile UVB 100 25W (dříve Repti Glo 5.0.) - má lepší intenzitu světla než Reptile UVB 150, tudíž ji lze použít i k osvětlení malých prostorů

- Reptile UVB 150 25W (dříve Repti Glo 10.0)

 

Kompaktní zářivka

 

3. Trubicové zářivky s podílem UVB záření

- nejslabší zdroje UVB záření

- UVB záření vyzařují zhruba do 10-15 cm

- nutnost umístit dovnitř terária, doporučuji použít svíridlo s reflektorem k usměrnění světla požadovaným směrem

- nejsou zdrojem tepla

Trubicové zářivky s podílem UVB záření nepoužívám, tudíž nemohu žádné doporučit.

 

Trubicová zářivka

 

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma