Stránky věnované chovu vybraných druhů plazů
Hledat

Teploty

 

V rámci nastavení teplot v teráriu se budeme řídit průměrnými teplotami z míst, kde se chameleoni v přírodě vyskytují (viz článek Výskyt).

Některé údaje z výše zmíněného článku uvedu i zde.

 

POČASÍ V JEMENU

Chameleon jemenský se v přírodě vyskytuje v Jemenu a Saudské Arábii.

Pro znázornění průměrných ročních teplot jsem zvolila jemenské město Taiz, Ibb a Sana´á. Chameleon jemenský obývá širší oblasti, přičemž u každé můžeme v rámci počasí pozorovat mírné rozdíly.

 

Průměrné roční teploty (maximální a minimální) - Taiz

Zdroj: Weather Spark Beta: Beautiful Weather Graphs and Maps. Average Weather For Taiz, Yemen. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z www: <http://weatherspark.com/averages/32891/Taiz-Ta-izz-Yemen>

 

Průměrné roční teploty (maximální a minimální) - Ibb

Zdroj: Weather Spark Beta: Beautiful Weather Graphs and Maps. Average Weather For Ibb, Yemen. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z www: <http://weatherspark.com/averages/32884/Ibb-Yemen>

 

Průměrné roční teploty (maximální a minimální) - Sana´a

Zdroj: Weather Spark Beta: Beautiful Weather Graphs and Maps. Average Weather For  Sana´a, Yemen. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z www: <http://weatherspark.com/averages/32888/Sana-a-Yemen>

 

Průměrné letní teploty (květen - polovina září) se v oblastech výskytu chameleonů jemenských pohybují kolem 27 - 30°C , s nočními poklesy k 17°C.

Průměrné zimní teploty (říjen - leden) se pohybují okolo 24°C, s nočními poklesy kolem 10°C, někdy až k 5°C.

Ostatní měsíce jsou považovány za přechodné, s pozvolným růstem/poklesem teplot.

 

TEPLOTY V TERÁRIU

V teráriu je potřeba vytvořit určitý teplotní gradient.

Chameleon potřebuje mít možnost zvolit si tu teplotu, která mu momentálně vyhovuje (stejně tak, jako má v přírodě možnost zvolit teplo Sluce či chlad stínu). Plazi nemají vyvinutou termoregulaci, tělesnou teplotu ovlivňují na základě svého chování (například již zmíněné slunění / ukrývání ve stínu apod).

 

Terárium můžeme rozdělit do tří části: vrchní, prostřední, spodní:

- VRCHNÍ ČÁST TERÁRIA - 29 - 30°C

- STŘEDNÍ ČÁST TERÁRIA - 26 - 28°C

- SPODNÍ ČÁST TERÁRIA - zde stačí teploty kolem 25°C

 

TEPLOTA POD ZDROJEM TEPLA

Přestože jsou průměrné letní teploty v Jemenu uváděny kolem 29-30°C, na přímém Slunci dosahují i vyšších hodnot.

Jako zdroj tepla použijeme žárovku či výbojku (viz článek Osvětlení terária).

Teplota pod zdrojem tepla by se měla pohybovat nad 30°C, průměrně kolem 35°C.

 

NOČNÍ POKLESY TEPLOT

Noční poklesy teplot jsou pro správnou kondici chameleona důležité.

V bytových podmínkách zajistíme pokles teplot vypnutím veškerého osvětlení, případně si můžeme pomoci otevřeným oknem.

Ve venkovní voliéře můžeme chameleona nechávat přes noc až do doby, než začnou teploty klesat pod 15°C.

 

ZIMNÍ - ODPOČINKOVÝ REŽIM

Stejně jako v přírodě, i v zajetí můžeme chameleonovi dopřát zimní odpočinek. Konstantní celoroční teploty nepovažuji za vhodné, i chameleon potřebuje určitou obměnu režimu.

Zhruba od října/listopadu začínáme pozvolna zkracovat dobu svícení:

1. Osvětlení terária - Osvětlení postupně zkrátíme z 12 hodin na 11 hodin.

2. Zdroj tepla - Postupně snižujeme také teplotu v teráriu. Z původních 12 hodin nám postačí zhruba 8 hodin svícení. Teplotu snížíme buďto výměnou dosavadního zdroje tepla za slabší, nebo jeho posunutím dále od místa výhřevu. Teplota pod zdrojem tepla postačí v rozmezí 28-30°C.

Obecně by denní teploty neměly klesat pod 24°C.

V rámci odpočinkového režimu chameleon normálně přijímá potravu, může však být pasivnější.

Od ledna začínáme dobu osvitu pozvolna prodlužovat, až do intervalu 12 hodin denně.

 

Další informace k problematice osvětlení naleznete v článku Osvětlení terária.

 

CHAMELEONI A PŘÍJÍMÁNÍ TEPLA

Chameleoni většinou při přijímání tepla zploští tělo a využijí svých tmavších odstínů. Větší plocha a tmavší vybarvení jim umožní rychlejší nahřátí.

Po potřebném prohřátí chameleon od zdroje tepla poodejde. Pokud však obývá malé terárium a nemá příliš možností od zdroje světla odejít (což je samozřejmě špatně), může docházet k přehřívání. Pokud je chameleonovi přílišné horko, chladí se otevíráním tlamy.

 
© myreptiles.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma